فرم پرداخت پست

ضمن تشکر از حسن نظر شما ، خواهشمند است برای ارسال نشریه یا گواهینامه شرکت در کنفرانس از طریق پست، فرم زیر با دقت تکمیل نمایید.از شکیبایی شما سپاسگزاریم.
نام و نام خانوادگی :(*)
Please type your full name.

کد ملی(*)
ورودی نامعتبر

موبایل(*)
ورودی نامعتبر

تلفن ثابت(*)
ورودی نامعتبر

نام نشریه یا کنفرانس
ورودی نامعتبر

استان(*)
در انتخاب استان خود دقت نمایید

آدرس دقیق
ورودی نامعتبر

کد پستی(*)
ورودی نامعتبر

هزینه پست (ریال)
ورودی نامعتبر

Loading...