نصب Apache Spark

آموزش امنیت سایبری
نصب Apache Spark

آپاچی اسپارک یک سکوی پردازشی خوشه‌ایی متن باز است و در حال حاضر یکی از پروژه‌های موفق در بنیاد نرم‌افزار آپاچی می‌باشد. اسپارک به وضوح از پیشرو‌های پردازش کلان‌داده شده است و امروزه توسط شرکت‌های بزرگی نظیر آمازون، IBM و یاهو مورد استفاده قرار می‌گیرد. در برخی از سازمان‌ها سکوی اسپارک بروی خوشه‌ایی با هزاران گره پردازشی در حال اجرا است.


Loading...