دسته‌بندی نشده

دومین سرشماری کاربران اینترنت آغاز می‌شود

مدير مركز برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي سازمان فناوري اطلاعات ايران با بیان اینکه امسال براي نخستین بار در كشور انجام طرح جامع آمارگیری تخصصی بخش خانوار و افراد در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات منطبق با توصيه‌هاي اتحاديه جهاني ارتباطات -ITU- انجام مي‌شود، گفت: مرحله نمونه‌گيري این طرح از اواسط آذرماه آغاز مي‌شود.

به گزارش شبکه خبری دولت الکترونیک,

 اميرحسين محب‌علی اجرای طرح آمارگیری جامع تخصصی بخش خانوار و افراد در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور را براساس اجراي نظام پايش شاخص‌هاي ICT كشور برشمرد و گفت: ظرفيت‌سازي فني در خصوص ارتقاي جايگاه ايران در ارزيابي‌هاي مجامع بين‌المللي حوزه فاوا از دیگر اهداف این طرح است که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همكاري مركز آمار ايران به عنوان متولي اجراي آمارگيري‌هاي ملي در كشور و با هماهنگي و مشاوره اداره آمار و اطلاعات اتحاديه جهاني ارتباطات -ITU- انجام مي‌شود.
مجري پروژه نظام پايش شاخص‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور گفت: تبصره سه ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را مکلف به تدوين و ابلاغ نظام پايش شاخص‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات به تمامی دستگاه‌هاي اجرايي کرده که این نظام در ۲۰ مردادماه امسال به تمامی ‌دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است که از بين ۹۳ شاخص مندرج در اين نظام، ۱۱ شاخص به روش آمارگيري تخصصي قابل احصا هستند.
  تولید آمارهای قابل مقایسه خانوار در بخش فاوا
مجري پروژه نظام پايش شاخص‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور با بیان اینکه اتحاديه جهاني ارتباطات در مردادماه سال جاري در سائوپولوي برزيل پس از اخذ نظر از نمايندگان كشورهاي عضو از جمله ايران مجموعه‌اي از ۱۶ نشان‌گر خانوار به همراه يك نشان‌گر مرجع خانوار در حوزه فاوا را مصوب و به كشورهاي عضو ابلاغ كرده است، افزود: هدف اصلي ITU، كمك به كشورها براي توليد آمارهاي قابل مقايسه خانوار در بخش فاوا است.
وی با بیان اینکه اين نشان‌گرها، دسترسي خانوار به تجهيزات و خدمات فاوا و استفاده هريك از اعضاي خانوار از تجهيزات و خدمات فاوا را نشان مي‌دهند افزود: از جمله شاخص‌هاي مهم در اين مجموعه ۱۶تايي مي‌توان به محاسبه نسبت خانوارهايي كه در ۱۲ ماه گذشته از كامپيوتر استفاده كرده‌اند، نسبت افرادي كه از اينترنت استفاده مي‌كنند، نسبت خانوارهايي كه در خانه دسترسي به شبكه اينترنت دارند و نسبت افرادي كه از تلفن همراه استفاده مي‌كنند اشاره کرد؛ همچنین براي هر نشان‌گر، استانداردهاي مرتبط و ساير موارد مانند تعاريف، پرسش‌هاي مدل، متغيرها، محدوده و واحدهاي آماري مطابق یک مرجع واحد، مشخص شده است.
  کاربر اینترنت کیست
مجري پروژه نظام پايش شاخص‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور گفت: براساس تعريف جديد اتحاديه جهاني ارتباطات، كاربر اينترنت كسي است كه در طول سه ماه گذشته با هر فناوري ارتباطي به شبكه اينترنت متصل بوده است؛ اين زمان در تعاريف قبلي ۱۲ ماه بوده كه با توجه به توسعه كاربري اينترنت در دنيا به سه ماه تقليل پيدا كرده است. وی با بیان اینکه روش پيشنهادي براي اندازه‌گيري اين نشان‌گرها، آمارگيري است گفت: دو نشان‌گر از اين مجموعه نيز از جمله نشان‌گرهاي موجود در بخش شاخص‌هاي نظام پايش شاخص‌هاي فاوا – IDI – است كه بايد هر ساله به ITU گزارش شوند.
محب‌علی گفت: سازمان فناوري اطلاعات ايران به عنوان متولي اجراي نظام پايش شاخص‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور و نيز به عنوان هماهنگ كننده ملي حوزه آماري فاوا، امسال در قراردادي انجام طرح آمارگیری تخصصی بخش خانوار و افراد در حوزه فاوا را در چارچوب الزامات نظام پايش شاخص‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و براساس نياز اتحاديه جهاني ارتباطات به مركز آمار ايران محول کرده است.
  آغاز مرحله نمونه‌گیری از اواسط آذرماه
مدير مركز برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي فناوري اطلاعات ايران با بیان اینکه مراحل طراحي اين پروژه از مردادماه گذشته آغاز شده گفت: در ادامه این پروژه آموزش آمارگيران، اجراي عمليات ميداني و داده آماري، اديت موضوعي، استخراج جداول اوليه (بي‌وزن)، استخراج جداول نهايي (با وزن)، اخذ تاييديه از تيم راهبري از جمله ITU و در نهايت چاپ و انتشار در قالب نشريه دو زبانه به فارسي و انگليسي برای استفاده علاقه‌مندان حوزه فاوا اجرایی انجام می‌شود.
وی گفت: این آمار باید تا قبل از فروردين ماه سال آینده برای اعمال در محاسبه ارزيابي كشور ايران در انتهاي سال ۲۰۱۳ ميلادي، به ITU ارسال شود؛ بر این اساس مرحله نمونه‌گيري از اواسط آذرماه آغاز خواهد شد.
  رفع تناقض‌های آماری فاوا
محب‌علی با اشاره به اهداف این طرح گفت: با توجه به عدم انجام آمارگيري‌هاي جامع تخصصي در حوزه دستيابي و استفاده خانوارها و افراد به فاوا و همچنين استفاده فاوا در كسب و كارها، كشور نسبت به تهيه پاسخ پرسش‌هاي نهادهاي بين‌المللي در اين زمينه پاسخگو خواهد بود و تخمين‌هايي كه این نهادها براي وضعيت عملكردي ايران به منظور عدم ارسال اطلاعات برآورد مي‌كرده‌اند را تصحيح تا از تضييع و افت جايگاه كشور در رتبه‌بندي‌هاي بين‌المللي فاوا جلوگيري شود.
به گفته وی نتايج دقيق اين آمارها در حوزه دستيابي و استفاده خانوارها و استفاده از فاوا در كسب و كار در كشور، منتج به دقت و بهبود كيفيت تصميم‌گيري و سياست‌گذاري حوزه فاوا در كشور می‌شود و در نهایت اینکه با اجرای این طرح، تناقض‌هاي آماري حوزه فاوا در كشور برطرف خواهد شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا