انتصاب شهردار جدید خرمشهر

به گزارش اگنا، اعضای پنجمین شورای اسلامی شهر خرمشهر مسعود دشت بزرگی را بعنوان شهردار این شهر انتخاب کردند.

 در حالی که در جلسه پیش سه کاندیدا براینشستن بر سمت شهرداری این شهر در نظر گرفته شده بود7 عضو شورای شهر با 4 رای مسعود دشت بزرگی را برگزیدند.

منصور علوانی با پنج رای اعضای شورای شهر تا زمانی که حکم شهردار جدید از وزارت کشور تایید شود سرپرست شهرداری خرمشهر خواهد بود.


Loading...