مبارزه با فساد در گرو استفاده از فناوری

محمد شریعتمداری در مراسم رونمایی از سامانه جامع تجارت و جامع انبارهای کالا گفت: روزانه بیش از دو هزار ثبت سفارش برای واردات کالا و همین تعداد حواله تخصیص ارز در بانک مرکزی انجام می شود و همچنین بیش از صد هزار بارنامه و هزاران بیمه نامه و چندین هزار فاکتور فروش و صدها هزار اطلاعات دیگر اقتصادی در کشور تولید می شود که بدون استفاده از سامانه های اطلاعات برخط، امکان تضمین سلامت آنها وجود ندارد.
وی افزود: اگر به این سامانه ها دسترسی وجود نداشته باشد همه ادعاها در مبارزه با فساد شعاری بیش نیست و ایجاد این سامانه ها که زیر مجموعه سامانه جامع تجارت هستند می تواند نقش مهمی در مبارزه با رانت و فساد داشته باشد.
وزیر صنعت افزود: سامانه ضوابط کالایی هم که هم اکنون بصورت آزمایشی فعال است تا پایان مهر عملیاتی می شود و تمام بر اساس آن تمام تعرفه ها بصورت سیستمی در سامانه تعیین می شود و در سایر سامانه ها نظیر سامانه های بانکی، بیمه و گمرک نیز اعمال خواهد شد.
وی همچنین از همه دستگاههایی که در ایجاد این سامانه با وزارت صنعت همکاری کردند و بخصوص سربازان گمنام امام زمان عج که نقش مهمی در مبارزه و شناسایی گلوگاههای فساد داشتند تشکر کرد و افزود: این سامانه زنده و عملیاتی است و حاصل تجربه کارشناسان این بخش هاست .

 صف حضوری ثبت سفارش،​ حذف می شود

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت:­ با بهره برداری کامل از سامانه رتبه بندی در ثبت سفارش،​ صف مردم برای مراجعه حضوری و ثبت سفارش در آینده حذف می‌شود.

محمد­شریعتمداری امروز در مراسم رونمایی از سامانه جامع تجارت ­افزود:​ سامانه ضوابط کالایی نیز تا پایان ماه به صورت کامل عملیاتی ­و همه ضوابط و مقررات تجارت در آن تعیین و تایید می شود.

وی افزود:­ سرعت سهولت و شفافیت در امر تجارت امروز بدون تبادل اطلاعات و الکترونیکی شدن آن میسر نیست.­

شریعتمداری اضافه کرد:​­­ روزانه حدود ۲۰۰۰ ثبت سفارش،­ هزار اعلامیه تامین ارز و صد هزار بار نامه صادر می شود که الکترونیکی شدن آنها کار را سریع تر می‌کند.

وی گفت:­ کشور ما در بحث سهولت کسب و کار رتبه ۱۲۴ از بین ۱۹۰ کشور،​­ در مبارزه با فساد رتبه ۱۳۰ از بین ۱۸۰ کشور و در بحث تجارت فرامرزی رتبه ۱۶۶ را دارد که آمار­ راضی کننده‌ای نیست.­

وزیر صنعت، معدن تجارت­­با بیان اینکه برخی قوانین،​ متغیر و متناقض هستند افزود:​­ درباره قوانین حاکم بر دولت الکترونیک،­ نیازمند یک بازنگری هستیم تا از موازی‌کاری و سرگردانی مردم جلوگیری شود.

شریعتمداری گفت:­ تاکنون ۱۵ سند تجاری الکترونیکی شده است که از آن جمله کارت‌های بازرگانی،­ مجوزها،­ اعلامیه‌ها و بارنامه هاست و سامانه جامع تجارت هم اکنون به حدود ۴۰ دستگاه مرتبط است و همه زیر فرایندهای تجاری این سامانه ایجاد شده است.­

وی ادامه داد:​­ سعی می‌کنیم با الکترونیکی کردن بقیه اسناد تجاری،­ مجوز های زاید را نیز به صفر برسانیم و بخش خصوصی بتواند بدون مراجعه حضوری و به صورت شفاف خدمات خود را دریافت کند.

 
 

Loading...