معرفی ایده های برتر ایده شو فناوری های نوین شهری

بنابراعلام روابط عمومی شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان، فرشاد خادمیان زاده با ایده جامع‌ترین سامانه آنلاین فروش و ارائه محصولات و خدمات صنعتی ،ارجمند امینی با ایده تجهیزی برای ایمن کردن سفر با موتور سیکلت، امید معتمدی با ایده بازی شهری، ثریا شمس و فاطمه‌السادات بحرینیان هم با ایده مبلمان شهری خورشیدی و محمد رضایی فرد با ایده راهنمای هوشمند گردشگری به عنوان ایده های اول تا پنجم این رویداد علمی انتخاب شدند.

عمران وطراحی ساختمان، معماری وشهرسازی مبتنی بر فناوری ، حمل ونقل فناوری های نوین در گردشگری و خدمات ومدیریت شهری از موضوع های  این رویداد بود.

ایده‌شو رویدادی است که شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با هدف ایجاد فرصتی مناسب برای افراد توانمند در ایده‌پردازی برای بیان ایده و انتقال آن به دیگران در محیطی دوستانه برگزار می کند.


Loading...