بیش از نیمی از خانوار‌های ایرانی به رایانه دسترسی دارند

گزارش آماری مرکز آمار از وضعیت ارتباطات کشور نشان می‌دهد که تعداد ۱۳ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۸۱۵ خانوار معادل ۵۵ درصد کل خانوارهای ایرانی در سال 1394 به اینترنت دسترسی داشته‌اند.

ماهنامه شبکه: بیش از نیمی از خانوار‌های ایرانی به رایانه دسترسی دارنداگنا - گزارش آماری مرکز آمار از وضعیت ارتباطات کشور نشان می‌دهد که تعداد ۱۳ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۸۱۵ خانوار معادل ۵۵ درصد کل خانوارهای ایرانی در سال 1394 به اینترنت دسترسی داشته‌اند.

همچنین از مجموع 24 میلیون و 299 هزار و 758 خانوار شهری و روستایی، تعداد 13 میلیون و 938 هزار و 943 خانوار ایرانی به یکی از انواع رایانه (رایانه‌های معمولی، لپ‌تاپ و تبلت) در محل سکونت خود دسترسی دارند. مطابق همین آمار، 8 میلیون و 739 هزار و 717 خانوار (36 درصد مجموع خانوارهای کشور) حداقل دارای رایانه معمولی، 4 میلیون و 111 هزار و 988 خانوار حداقل دارای لپ‌تاپ (16.9 درصد مجموع خانوارها) و 5 میلیون و 115 هزار و 592 خانوار (21.1 درصد مجموع خانوارهای کشور) حداقل دارای تبلت بوده‌اند. با این وجود، 8 میلیون و 8 هزار و 488 خانوار هم به اینترنت دسترسی نداشته‌اند.

همچنین از مجموع 13.4 میلیون خانوار دارای دسترسی به اینترنت در محل سکونت، 12.9 میلیون خانوار (95.8 درصد) حداقل به اینترنت پرسرعت، هفت میلیون خانوار (51.9 درصد) حداقل به اینترنت پرسرعت ثابت و 10.7 میلیون خانوار (79 درصد) نیز حداقل به اینترنت پرسرعت سیار دسترسی داشته‌اند.

منبع: تسنیم


Loading...