لزوم افزایش کیفیت سرویس دهی و تامین رضایت مشتریان

به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، وزیر ارتباطات در این بازدید از بخش های مختلف این مرکز از جمله مرکز مدیریت عملیات شبکه و امور مشترکین این مرکز بازدید به عمل آورد. 

تاکید مهندس جهرمی در دیدار با کارکنان رسمی و غیررسمی این مرکز، تمرکز بر حمایت از شان و کرامت کارکنان و همچنین لزوم افزایش کیفیت سرویس دهی و تامین رضایت تمامی مشتریان شرکت مخابرات ایران بود. 

وزیر ارتباطات ، همچنین با تاکید بر اهمیت امر پاسخگویی و جلب رضایت مشتریان به خصوص در مراکز امور مشترکین شرکت مخابرات ایران، افزود: تعامل دوسویه با مشتریان و پاسخگویی صریح و شفاف، به همراه برخورد مناسب و شایسته با مراجعه کنندگان از پایه های اساسی مشتری مداری و جلب رضایت مشتریان در حوزه بسیار مهم ICT و مخابرات است. 

همچنین کارکنان بخش های مختلف مرکز مخابرات شهید بهشتی در این دیدار صمیمانه، دیدگاه ها و خواسته های خود را در خصوص مسائل شغلی و صنفی مطرح کرده و از توجه ویژه وزیر محترم ارتباطات به مسائل و مشکلات مربوط به کارکنان شرکت مخابرات ایران، تشکر و قدردانی کردند. 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Loading...