دربازکن های هوشمند با قابلیت ارتقاء امنیت

محققان مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علم و صنعت دربازکن‌های هوشمندی را با قابلیت اتصال به تلفن همراه طراحی کردند که بدون نیاز به اینترنت می‌تواند تردد خودرو و یا افراد متفرقه در مجتمع‌های مسکونی را کنترل کند.ز محققان این طرح با اشاره به طراحی و ساخت دربازکن‌های هوشمند با تاکید بر اینکه این سیستم به راحتی بر روی درهای ورودی و پارکینگ منازل، آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی قابل نصب است، افزود: با انتقال مالکیت منزل یا ترک سکونت در مجتمع‌های مسکونی، افراد از این سیستم خارج خواهند شد.


Loading...