نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری تهران 98 هشتمین دوره

نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری تهران 98 هشتمین دوره

311 نفر

 

50روز مانده تا شروع (درج در تقویم گوگل)

تاریخ شروع:

يكشنبه 98/03/19 (06/09/2019)

تاریخ پایان:

چهارشنبه 98/03/22 (06/12/2019)نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری تهران 98 هشتمین دوره

زمان بازدید:

10 الی 18

نوع نمایشگاه:

بین المللی

وب سایت:

inotex.com

تلفن:

021-76250250-88503030

فکس:

021-76250100

 


Loading...