اولین همایش ملی هوش مصنوعی و سیستم های فازی

نتیجه تصویری برای اولین همایش ملی هوش مصنوعی و سیستم های فازی اولین  همایش ملی هوش مصنوعی و سیستم های فازی

 8 مهر ماه 1395 در محل اداره فنی و حرفه ای استان همدان  

محور اول  : هوش مصنوعی

سیستمهای مبتنی بر شناخت و تعامل با انسان

استدلال، مدلسازی

الگوریتم های تکاملی

یادگیری ماشین

طراحی و ارائه دانش

وب کاوی

داده کاوی

استدلال احتمالی

شبکه  های هوشمند

مهندسی نرم افزار خود تطبیقی

محور دوم : سیستم های فازی و منطق فازی

فازی در مهندسی

منطق فازی و شبکه عصبی

هوش مصنوعی

فازی در تکنولوژی اطلاعات

سیستم ها و مجموعه های فازی

فازی در مدیریت و تحقیق عملیات

کاربرد های سیتم های فازی و منطق فازی

محور سوم : رباتیک

سخت افزارهای متحرک و تعبیه شده

ربات های متحرک و انسان نما

برنامه نویسی همروند و زمان واقعی

شبیه سازهای ربات

سيستمهاي مکاترونيکي

طراحي حرکت و يادگيري

مکاترونيک الکترواپتیکی

کنترل در رباتيک

سنسور، کنترل و پردازش تصویر

پردازش تصویر

سنسورهای هوشمند

کنترل هوشمند موتور

ناوبری و موقعیت یابی خودکار

ادراک و بينايي ماشین

مدلسازی سیستم

تعامل ربات و انسان

سیستم های انطباقی و یادگیری

ادراک توزیع شده

پردازش گروهی انسان و ماشین

کار گروهی انسان و ماشین

برنامه ها و ربات های کاربردی

سیستمهای اطلاعاتی امداد و نجات

سرگرمی رباتیک و کامپیوتری

ربات های جستجوگر

ربات های خانگی

ربات هاي بيولوژيکي

ربات های خدماتی

ربات هاي همکار

رباتيک شناختي

ربات هاي کابلي

ربات هاي موازي

رباتيک در پزشکي

رباتيک در توانبخشي

خانه  های هوشمند

محور چهارم : صنعت

موارد اجرا شده در زمينه اتوماسيون صنعتی

تحقيقات کاربردي در زمينه بکارگيري سيستمهاي رباتيکی

امکان سنجی و نيازسنجي در بکارگيري سيستمهاي رباتيک در صنایع مختلف

سيستمها و سنسورهاي بکاررفته در اتوماسيون

بومی سازی رباتیک مدرن در صنایع کشور

ربات های کاربردی در پزشکی مدرن

تعامل علوم فنی ـ مهندسی با پزشکی در زمینه رباتیک

جهت کسب اطلاعات بیشتر: http://artintconf.ir/


Loading...