برگزاری همایش فناوری ایران و گرجستان در تفلیس

برگزاریT همایشT فناوری Tایران TگرجستانT تفلیس

اگنا- اولین همایش مشترک فناوری ایران و گرجستان با حضور شرکت های فناوری و دانش بنیان ایرانی و گرجی روز سه شنبه در محل پارک تکنولوژی تفلیس برگزار شد.

به گزارش واحد مطبوعاتی سفارت ایران در گرجستان، در مراسم گشایش این همایش «سیدجواد قوام شهیدی » سفیر کشورمان در گرجستان، مدیران پارک علم و فناوری یزد، مدیران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و هم چنین رئیس اتاق بازرگانی و مدیران تکنو پارک گرجستان حضور داشتند.
این همایش با هدف برقراری ارتباط موثر بین بخش ها و شرکت های فعال دانش بنیان دو کشور و همچنین برگزاری نشست مشترک و رو در رو میان فعالا ن عرصه فناوری، با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سفارت جمهوری اسلامی ایران در گرجستان و به همت پارک علم و فناوری یزد و پارک تکنولوژی گرجستان برگزار شد. 
موضوعات اصلی این نشست فناوری های مرتبط با کشاورزی و دامپروری، مهندسی پزشکی و تجهیزات پزشکی، نانو تکنولوژی، ساخت و ساختمان، فناوری اطلاعات و انرژی بود.

 

منبع: ایرنا 

 


Loading...