728 x 90

دهمین کنفرانس داده کاوی ایران

دهمین کنفرانس داده کاوی ایران

 

دهمین کنفرانس داده کاوی ایران

با همکاری اساتید دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه شیراز و دانشگاه فردوسی مشهد و با مدیریت گروه داده کاوی دکتر شهرابی برگزار می شود

 

زمان : 8 و 9 اسفند ماه 1395

مکان:  مرکز همایش های بین المللی  پژوهشگاه صنعت نفت

آخرین مهلت ارسال مقالات: 10 بهمن 1394

 

توضیحات:

دانش نوین دادهکاوی (Data Mining) به عنوان جدیدترین و برترین روش حل مسئله و بهینه سازی سیستمها، امروزه فرآیند هوشمند سازی سازمان ها را به انجام می رساند.

انجام فرآیند هوشمند سازی از طریق توسعه بهره برداری سازمان ها از دانش نوین داده کاوی، موجب کاهش هزینه، افزایش سود، ارتقای رضایت مشتریان، افزایش فروش و سهم بازار، کاهش اتلاف، افزایش بهرهوری، تولید محصولات با کیفیت برتر، ارائه خدمات بهتر به مشتریان و ... میگردد.

امروزه سازمانهای موفق جهان، موفقیت خود را مرهون بهرهگیری از دانش نوین دادهکاوی میدانند و بهرهگیری از این دانش به صورت وسیعی در دنیای توسعه یافته گسترش یافته است.

 

در راستای اهداف بلند توسعه و بهرهگیری از دانش دادهکاوی در کشور، دهمین کنفرانس داده‌کاوی ایران در استمرار 9 سال برگزاری موفق و پیاپی کنفرانسهای سالانه، توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس متشکل از اعضای هیأت علمی 9 دانشگاه برتر کشور در روزهای 8  و 9 اسفند ماه در مرکز همایش های پژوهشگاه صنعت نفت برگزار میگردد.


728 x 90
Loading...