728 x 90

سطل زباله‌ای که کنسول بازی است!

این سطل هوشمند کهTetraBIN نام دارد، در ازای زباله به کاربران پاداش می دهد که این پاداش در قالب بازی به آنها عرضه می‌شود.

TetraBIN یک ظرف بزرگ سه طرفه پیچیده شده در یک صفحه نمایش است.

در داخل این سطل هوشمند حسگرهای حرکتی تعبیه شده که در زمان پرتاب شدن چیزی در درون سطل، فورا تشخیص داده و آن را به انیمیشن‌ها و بازی‌هایی بر روی بدنه سطل تبدیل می‌کند که این بازی با انداختن درست زباله در سطل ادامه می‌یابد.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

728 x 90
Loading...