گوگلبنا به آمار سايت گوگل كلماتي كه اكثر ايرانيان در گوگل جستجو ميكنند اينها هستند:

 

به گزارش شبکه خبری دولت الکترونیک,بیشتر کلمات جستجو شد به شرح زیر می باشد.

الف مثل آشپزي

بالاترين آمار جستجو در حرف الف مختص به کلمه آشپزي بود. به نظر مي آيد کاربران ايراني در اينترنت نيز به دنبال غذاهاي خوش طعم و خوشمزه مي گردند. اين کلمه بيش از ۲۰ ميليون بار در گوگل جستجو شده است. ذوق ايرانيان با جستجوي کلمه آهنگ نيز رعايت شده است اين کلمه بيش از ۱۳ ميليون بار مورد جستجو قرار گرفته است.

ب مثل بانک ملي

قصد تبليغ براي بانک ملي را نداريم اما کاربران ايراني بيش از ۱۳ ميليون بار اين کلمه را در جستجوگر گوگل وارد کرده اند و اين بيش از هر چيز نشانگر رشد بانکداري الکترونيکي در نزد ايرانيان است.اين خوشحالي زماني کامل مي شود که بانک صادرات با ۵ ميليون جستجو در رتبه سوم قرار دارد. البته کلمه بازار کار نيز با ۱۰ ميليون بار جستجو در مکان دوم جاي گرفته است.

پ مثل پست

مسئولان پست بايد بسيار خوشحال باشند که ايرانيان بيش از ۴۷ ميليون بار اين کلمه را جستجو کرده اند.براي شرکت پستي که ضرردهي آن بسيار زياد است اين آمار مي تواند نقطه اميدي در تاريکي باشد. کلمه پرسپوليس و پارس خودرو با ۳۷ و ۸ ميليون بار جستجو در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

ت مثل تبيان

سايت تبيان يکي از قديمي ترين سايت هايي است که طرفداران بسياري را به خود اختصاص داده است. موسسه تبيان با تاسيس اين سايت توانسته است تا کاربران بسيار زيادي را مشترک خود کند. اين کلمه با ۴۱ ميليون بار جستجو در ميان کاربران ايراني از معدود مواردي است که يک سايت جستجو مي شود. کلمه ترجمه با ۲۴ ميليون بار جستجو در رتبه دوم و تابناک با ۹۱۶ هزار جستجو در رتبه سوم قرار دارد.

ث مثل ثبت نام کارشناسي

ثبت نام کارشناسي ۱ ميليون و ۲۶۰ هزار بار جستجو شده است . بازار ثبت نام در اين قسمت بسيار بالا است ، ثبت نام ازدواج دانشجويي و ثبت احوال نيز در رتبه دوم و سوم قرار دارد. اما نکته جالب ثبت نام برج ميلاد است که ۳۲۴ هزار بار مورد جستجو قرار گرفته است.برج ميلادي ها از همين حالا مي توانند بر روي درآمدي نجومي حساب باز کنند.

ج مثل جوک

ايرانيان از ديرباز مردماني شوخ طبع و خونگرم بوده اند و در قرن بيست و يکم نيز فناوري اطلاعات از شوخ طبعي ايرانيان بي نصيب نمانده است.کاربران ايراني با ۱۹ ميليون بار جستجوي کلمه جوک آمار بسيار بالايي از شوخ طبيعي ديجيتال را به نمايش گذاشته اند.

چ مثل چوب

هر چه بيشتر فکر کرديم به نتيجه نرسيديم که ۳۶ ميليون بار جستجوي کلمه چوب در بين کاربران ايراني به چه دليل است؟ شايد شما بتوانيد پاسخ مناسبي را در اين خصوص براي خود پيدا کنيد.

اما چت ايراني با ۳ ميليون و چت روم ايراني با ۲ ميليون بار در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

ح مثل حوادث

چندي پيش در گزارشي از ۱۰۰ سايت برتر ايراني نوشتيم “ايرانيان عاشق حاشيه”.

در اين گزارش نيز مي توان صحت اين جمله را به طور واضح مشاهده کرد. ۱۵ ميليون بار جستجوي کلمه حوادث مي تواند گواه اين ادعا باشد.

کلمه حج و حج عمره با ۳ و ۱ ميليون بار جستجو به ترتيب دوم و سوم هستند.

خ مثل خدا

۹۳ ميليون بار اسم معظم خدا توسط کاربران ايراني جستجو شده است و کلمه خبر نيز با ۵۱ ميليون و ۴۰۰ هزار بار در رتبه دوم قرار دارد.

د مثل دختر

قضاوت ۱۱۱ ميليون بار جستجوي کلمه دختر در بين کاربران ايراني را به عهده خواننده مي گذاريم اما در رتبه هاي بعدي کلمات دانلود و داستان با ۲۶ و ۱۳ ميليون جستجو قرار دارند.

ذ مثل ذوب آهن

صنايع نيز از علاقمندي کاربران ايراني بي نصيب نمانده است. کلمه ذوب آهن با ۴۵۴ هزار بار جستجو رتبه بالايي را از آن خود کرده است.

ر مثل رقص

کاربران ايراني گوگل بيش از ۴۰ ميليون بار کلمه رقص را جستجو کرده اند و روزنامه با ۷ ميليون بار جستجو در مکان بعدي قرار دارد.

ز مثل زنان زيبا

زنان زيبا ۶ ميليون بار توسط کاربران ايراني جستجو شده اند.در رتبه بعدي زنگ موبايل با بيش از ۲ ميليون بار جستجو قرار دارد.

ژ مثل ژاپن

يکي از معدود کشوري که توسط کاربران ايراني مورد جستجو قرار گرفته است کشور ژاپن است.اين کشور ۱۴۲ ميليون بار توسط اين کاربران در گوگل جستجو شده است. کلمه ژورنال نيز ۱۳ ميليون بار مورد جستجو قرار گرفته است.

س مثل سايپا

سايپا خودروي ملي خود را رونمايي کرد. آيا ۳۵ ميليون بار جستجو براي اين خودرو است؟

ش مثل شعر

ذوق ايراني در فضاي سايبر نيز به رخ کشيده شده است. بيش از ۳۵ ميليون بار جستجوي کلمه شعر در نزد کاربران ايراني از ذوق شعر اين کاربران خبر مي دهد.

ص مثل صيد

کلمه صيد ۴۳۹ هزار بار در گوگل جستجو شده است. اين کلمه را نمي توان البته با قاطعيت به کاربران ايراني نسبت داد زيرا برخي از سايت هاي يافت شده عربي بودند.

ض مثل ضرب المثل

ضرب المثل هاي ايراني ها از گذشته معرف اين قشر بوده اند . در فضاي سايبر نيز کاربران ايراني ۱۳ ميليون بار کلمه ضرب المثل را جستجو کرده اند. کلمه ضد فيلتر نيز با ۷۱۳ هزار بار جستجو از علاقمندي اين کاربران است.

ط مثل طالع بيني

طالع بيني نزد ايرانيان از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين کلمه در گوگل توسط کاربران ايراني ۵ ميليون بار مورد جستجو قرار گرفته است.

ظ مثل ظهور امام زمان(عج)

کاربران ايراني در فضاي سايبر نيز ارادت خود را به مهدي موعود(عج) نشان داده اند. ظهور امام زمان(عج) به تعداد ۳ ميليون بار فضاي جستجوگر گوگل را مزين کرده است.

ع مثل عکس

۴۶ ميليون بار جستجوي کلمه عکس در بين کاربران ايراني نشان از علاقه وافر اين کاربران به عکس دارد.کلمه عشق با ۲۸ ميليون بار جستجو و عروس با ۱۴ ميليون بار در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

غ مثل غزل

ذوق ايراني با جستجوي ۴ ميليون و ۵۶۰ هزار بار کلمه غزل کامل شده است. اين کلمه يکي از کلماتي است که آمار بالايي را به خود اختصاص داده است.

ف مثل فال حافظ

حافظ اي حافظ شيرازي بر ما نظر اندازي

شيريني و حلاوت گرفتن فال حافظ به فضاي سايبر نيز کشيده شده است .۱۳ ميليون و۴۰۰ هزار بار جستجو در گوگل توسط کاربران ايراني صحت اين ادعا را روشن مي کند.

فيلتر شکن نيز با ۱ ميليون و ۹۱۰ هزار جستجو در رتبه بعدي قرار دارد.

ق مثل قرآن کريم

به کلمه “ق” که رسيديم حدسمان درست از آب درآمد. ۲۱ ميليون و ۵۰۰ هزار جستجوي قرآن کريم شايسته ايرانيان بود و بس.

ک مثل کليپ

۲۸ ميليون و ۱۰۰ هزار جستجو در مورد کلمه کليپ در سايت گوگل توسط کاربران ايراني ثبت شده بود.

گ مثل گالري عکس

کاربران ايراني گوگل ۲۴ ميليون و ۷۰۰ هزار بار کلمه گالري عکس را مورد جستجو قرار داده اند. کلمه گل نيز با ۱۸ ميليون بار جستجو در رتبه بعدي قرار دارد.

ل مثل لبنان

يکي ديگر از کشورهايي که کاربران ايراني به آن علاقه وافري دارند لبنان است. اين کشور بيش از ۲۴ ميليون بار توسط کاربران ايراني مورد جستجو قرار گرفته است.

کلمه لباس عروس نيز با ۷ ميليون ۳۰هزار بار جستجو در مکان بعدي ايستاده است.

م مثل مترجم

۷ ميليون و ۳۹۰ هزار بار جستجو ي کلمه مترجم در سايت گوگل توسط کاربران ايراني نشان دهنده رشد نرم افزارهاي مترجم آنلاين در کشور است که مي توان اين نکته را به فال نيک گرفت.

ن مثل نور

کلمه نور با بيش از ۴۷ ميليون بار جستحو رتبه نخست را در کلمه “ن” دارا است و نوکيا نيز با ۱۵ ميليون و ۶۰۰ هزار جستجو رتبه دوم را در کشور دارد. نوکيا پيش از اين ايران را يکي از بزرگترين بازارهاي خود قلمداد کرده بود.

و مثل وزارت بهداشت

کاربران ايراني يا به بهداشت خود اهميت ويژه اي مي دهند و يا وزارت بهداشت آنقدر عملکرد خوبي داشته است که به يکي از پرطرفدارترين کلمه هاي کاربران ايراني تبديل شده است. ۱۵ ميليون و ۷۰۰ هزار جستجوي وزارت بهداشت توسط کاربران ايراني صورت گرفته است.

وزارت علوم با ۱۶ ميليون و ۸۰۰ هزار جستجو بالاتر از ويکيپديا قرار دارد.

ه مثل همشهري

کلمه همشهري با ۲۱ ميليون بار جستجو رتبه اول و همراه اول با ۱۷ ميليون و ۴۰۰ هزار بار جستجو در رتبه بعدي قرار دارد.

اما نکته جالب رتبه سوم است که ۱ ميليون و ۷۳۰ هزار بار نام هديه تهراني هنرپيشه سينما در گوگل ثبت شده است.

ي مثل يوتيوپ

اما نکته جالب و آخر اين که سايت يوتيوپ با وجود فيلتر شدن ۵۲ ميليون بار توسط کاربران ايراني يافت شده است. کلمه ياس نيز با ۲۳ ميليون و ۳۰۰ هزار جستجو رتبه بعدي را از آن خود کرده است.بازهم جالب است بدانيد ۹۸۹ هزار بار کلمه يانگوم توسط کاربران ايراني جستجو شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *