بدون ترديد بهره گيري از فناوري اطلاعات در زمينه‌هاي مختلف تجاري يكي از ابزارهاي لازم براي افزايش كارايي تجاري در اقتصاد ملي است. به گزارش شبکه دولت الکترونیک، راه اندازي تجارت الكترونيكي به لحاظ رقابتی کردن بازارها وبهبود کیفیت, سرعت بخشيدن به انجام مبادله, تقويت موضع رقابتي كشور در جهان,  بهره گيري از فرصتهاي زودگذر در عرصه صادرات و حتي خريد به موقع كالا از خارج از كشور داراي منافع متعددي در زمينه كاهش هزينه و تورم و افزايش صادرات ، اشتغال و توليد مي‌باشد.در راستای پیدایش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و تجهیزات فناوری اطلاعات IT)) تجارت الکترونیک شامل مجموعه ای از خدمات وصنایع در کلیه بخشها مثل دولت الکترونیکی،بانکداری الکترونیکی،آموزش الکترونیکی ، بیمه الکترونیکی، رای گیری الکترونیکی،گمرک الکترونیکی و…می باشدکه همگی در یک بستر قرار گرفته اند تا یک تجارت الکترونیک را پدید آورندو باعث رشد و توسعه اقتصادی شوند. با توجه به آمار ورشدگرایش اقتصاد جهان به تجارت الکترونیک وجود مولفه های مکمل آن مثل بانکداری الکترونیک ودولت الکترونیک به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر است و با توجه به مبادلات و اثر عمیق تجارت الکترونیک در فعالیتهای تجاری و اقتصادی و اهمیت آن در فعالیتهای جهانی، میطلبد تا بسترهای تبادل اطلاعات در روند پیشرفت و رشد مطلوب قرار گیرد. بانکداری الکترونیکی به کار گیری بهینه از فناوری ارتباطات و دانش الکترونیک در راستای بهینه کردن خدمات مالی بانکی وایجاد نوآوریها ومجهز ساختن ساده تر، سریعتر ومقرون به صرفه تر کردن خدمات بانکی با توجه به نیازهای به روز مشتری  در عصر نوین اطلاعات است حرکت به سوی یک دولت الکترونیک تغییر تدریجی روابط درونی و بیرونی بخش عمومی با استفاده از ICT  ا ست.  بنابراين براي توسعه و گسترش مناسب تجارت الكترونيك در كشور بايد نسبت به ايجاد زير‌ساخت‌هاي مناسب مخابراتي، امنيت در تبادل اطلاعات، تدوين قوانين و مقررات حقوقي مناسب، بسترسازي فرهنگي و آشنا نمودن مردم و بنگاههاي اقتصادي با مزاياي تجارت الكترونيكي و پرداخت الكترونيك،ایجاد پهنای باند،اینترنت با سرعت بالاو کاهش هزینه آن و همچنین استفاده آن برای عموم مردم  اقدام نمود.
برای ایجاد یک جامعه الکترونیکی علاوه بر تکمیل زیر ساختهاو به روز بودن نرم افزارها نیازمندفرهنگ سازی هستیم و اجبار به استفاده میتوانداز مهمترین راهکارها برای جذب مردم قلمداد شود. درکنار تمامی مزایا باید به محدودیتها، مسایل امنیتی،جرایم اینترنتی از جمله پولشوئی،فرار از مالیات،سرقت هویت مشتری ، همواره به روز بودن نرم افزارها برای مقابله با خطر نفوذ وایجاد اعتماد در مردم که از مهمترین انتظارات مشتریان است توجه خاص داشته باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *