جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

معاون رئیسی استعفا داد

سید محمد حسینی در نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی از سمت معاونت پارلمانی ریاست جمهوری استعفا کرد.

سقف هر کارت آزاد سوخت چند لیتر است؟

سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت با بیان اینکه اگر مراجعات مردمی برای استفاده از کارت آزاد بیشتر شود، ممکن است شارژ کارت آزاد از لحاظ لیتری و یا از لحاظ تعداد دفعات مجاز سوخـت‌گیری تمام شود، چراکه هر کارت آزاد در جایگاه‌های عرضه سوخت، امکان سوخت‌گیری تا سقف ۷۰۰۰ لیتر در شبانه روز و یا با تعداد دفعات سوخت‌گیری ۲۵۵ بار را دارد.