حساب های اقتصادی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور افزایش سهم ICT در تولید ناخالص داخلی کشور با همکاری مرکز آمار ایران تهیه می شود.

به گزارش شبکه خبری دولت الکترونیک, در فاز اول سنجش حساب های اقتصادی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، حساب های ثبتی کسب و کار این بخش،جمع آوری و محاسبه شده که به عنوان حساب اقتصادی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تلقی می شود.

در فاز دوم نیز سهم بخش ICT در سایر فعالیت های اقتصادی (سمت تقاضا) تعیین شده که اندازه گیری میزان خدمات بخش ICT استفاده شده و در سایر کسب و کارها که مطابق دستورالعمل های ارائه شده از سوی آنکتاد است محاسبه می شود.

تهیه و تدوین پیشنهاد برای پیش نویس این طرح، برگزاری جلسات برای شناسایی کدهای مرتبط با بخش ICT مبتنی بر طبقه بندی بین المللی، انتخاب کدهای مرتبط با سایر رشته فعالیت های اقتصادی جهت سنجش میزان نفوذ خدمات ICT و تعیین چارچوب نمونه گیری از اقدامات انجام شده این طرح است.

در همین راستا کمیته هماهنگی و مدیریت امور اجرایی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد که نهادهای فعال در حوزه ICT و سازمان های زیرمجموعه این وزارتخانه به عضویت آن درآمده تا در خصوص اخذ حساب های ثبتی توسط آمارگیران و ارائه اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار ایران و طرح پیشنهادات برای بهبود فرآیند اجرای طرح اقدام کنند.

مهندس عبدالمجید غریب رضا معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه کمیته هماهنگی و امور اجرایی طرح تهیه حساب های اقتصادی بخش ICT که به منظور تشریح اقدامات صورت گرفته و هم اندیشی برای ادامه فرآیند کار برگزار شد گفت: طرح تهیه حساب های اقتصادی بخش ICT به منظور نیل به اهداف تعیین شده در برنامه پنج ساله توسعه کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند سهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشد.

وی با بیان اینکه بهبود شرایط اقتصادی، شناسایی و مطالعه ابعاد مختلف اثرگذاری ICT در رشد اقتصادی به عنوان یکی از زیرساخت های لازم برای توسعه است گفت: آشنایی با میزان نفوذ خدمات ICT در سایر فعالیت ها به منظور شناسایی بازارهای هدف اولویت دار و هدایت سرمایه های موجود در این بخش به سمت بازارهای دارای بازدهی بیشتر و ریسک کمتر است که منجر به ارتقای ارزش افزوده ایجادی در این بخش می شود.

غریب رضا ادامه داد: تهیه حساب های اقتصادی بخش ICT با همکاری مرکز آمار ایران در حال انجام است که با اجرای آن، اطلاعات دقیق پولی و اقتصادی بخش ICT در حساب های ملی مشخص خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: وضعیت موجود بخش ICT، در روند رشد و توسعه اقتصادی کشور شناسایی شده و برنامه اجرایی مناسب برای دستیابی به رشد بخش و افزایش سهم آن در کل اقتصاد ارائه می شود.

وی از تعیین سهم صنعت فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی به منظور رسیدن به سهم دو درصدی از آن تا پایان برنامه پنج ساله توسعه کشور خبر داد و اظهار داشت: با این طرح بازارهای هدف داخلی برای سرمایه گذاری و گسترش خدمات شناسایی خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *