در بیست و سومین اجلاس مجمع مشورتی بانوان عضو شوراهای مراکز استان ها و کلانشهرهای کشور، طرح ” الزام شهرداری ها به ایجاد سامانه اطلاعات شهری ” پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.

 

به گزارش شبکه خبری دولت الکترونیک, در این مجمع که از صبح جمعه با حضور بانوان عضو شوراهای مراکز استان ها و کلانشهرهای کشور، مشاور استاندار گلستان در امور بانوان و خانواده و رئیس شورای شهر و شهردار گرگان آغاز شد، طرح الزام شهرداری ها به ایجاد سامانه اطلاعات شهری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بر اساس مقدمه توجیهی این طرح باتوجه به اینکه در چارچوب قوانین و مقررات کشوری مدیران اجرایی به عنوان کارگزاران ارائه خدمات به شهروندان شناخته می شوند و امور شهری می بایست با نظارت مستقیم و غیرمستقیم آنان، سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا گردد.

لذا از تکالیف مدیریت شهری این است که اطلاعات و آمار دقیق و به روز را جهت اطلاع شهروندان انتشار دهد و بر اساس چارچوب اصل هفتم و فصل هفتم قانون اساسی، شوراهای محلی به عنوان نهادهای مدنی –  حاکمیتی جهت اداره امور محلی استقرار یافته اند، لازم است در پایان سه دوره فعالیت مستمر در راستای تعمیق فعالیت های خود و جلب رضایت شهروندان در خصوص حق دسترسی شهروندان به آمار و اطلاعات شهری در همه حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی، رفاهی، بودجه ای (هزینه و درآمد) به طور دقیق مطابق با قانون شوراهای اسلامی و قانون شهرداری ها اقدام کنند.

همچنین بر اساس ماده واحده این طرح با توجه به ضرورت و اهمیت دسترسی شهروندان به اطلاعات و آمار شهری و همچنین با استناد به قانون (انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) مصوب بهمن‌ماه ۱۳۸۷ و با عنایت به وظایف قانونی شوراهای اسلامی مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون شهرداری ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از قبیل بند ۷ ماده ۷۱ که در خصوص وظایف شوراهای اسلامی بیان می کند: « اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف و نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و غیره» و همچنین بند ۳۱ ماده ۷۱ همین قانون که بیان می دارد: «شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال نماید».

 بند ۳۱ ماده ۷۱ همین قانون که بیان می دارد « واحدهای شهرستانی کلیه سازمان ها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را برعهده دارند موظفند، برنامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهری در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم نموده و به شورا ارائه نمایند».

همچنین با استناد به ماده ۷۶ قانون شوراهای اسلامی کشوری که بیان می دارد: « شورای شهر و شهرداری و شرکت ها و سازمان های وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمانید».

در نهایت در راستای بند ۱۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها که، یکی از وظایف شهرداری ها را “تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات” می داند و به علاوه مطابق با ماده ۷۱ قانون شهرداری ها که بیان می کند: « شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد، صورت جامعی از درآمد و هزینه های شهرداری را که به تصویب انجمن شهر رسیده باشد را برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید.

همچنین شهردار مکلف است هر ۶ ماه یک بار آمار کلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان سازی و ساخت ساختمان ،عمارت و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه ای از آن را به وزارت کشور بفرستد» و با استناد به مصوبه شورای عالی استانها به عنوان((منشور شفاف سازی؛ انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شوراها و شهرداری های کشور)) مصوب شورای عالی استانها در مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۱، مجمع مشورتی بانوان عضو شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استان ها به شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استان ها پیشنهاد میدهد طرح « الزام شهرداری ها جهت ایجاد و استقرار سامانه اطلاعات شهری را با توجه به مقتضیات محلی خود تنظیم نموده و پس از تصویب در شوراهای متبوع خود در شهردرای ها به اجرا درآورند».

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *